NYHETSARKIVET
22 sep 2021 13:20
Ernstberger i överklagande - politiker och tjänstemän har försökt påverka domstolen
Allras tidigare vd Alexander Ernstberger och hans försvarare pekar i sitt överklagande av Svea Hovrätts dom på grovt rättegångsfel och att Ernstberger inte haft rätt till en rättvis rättegång.

Det skriver Dagens Juridik i dag som fått del av hans och hans advokaters, Slobodan Jovicic och Carl-Johan Malmbergs 75-sidiga överklagande av Allradomen till Högsta Domstolen.

"Flera statsråd och statliga tjänstemän har uttryckt sitt önskemål om en fällande dom i media vilket kan ses som ett uppenbart försök till att påverka domstolen. Därför är det särskilt viktigt att domstolen redovisar sina slutsatser i tydliga domskäl", säger Alexander Ernstberger i en kommentar till Dagens Juridik.

Ernstberger överklagar han Svea hovrätts dom men också Svea hovrätts beslut att avvisa begäran om partsinsyn och avslå hans begäran om komplettering av förundersökning.

Enligt Dagens Juridik yrkar Ernstberger i första hand att HD meddelar prövningstillstånd och han frikänns från brottet trolöshet mot huvudman. Han vill också bli frikänd från brotten trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt mutbrott, grovt brott samt undanröjer hovrättens beslut om näringsförbud.

Han yrkar även att HD ogillar Pensionsmyndighetens skadeståndsanspråk och upphäver hovrättens beslut om häktning och omedelbart försätter honom på fri fot.

I andra hand yrkar han att HD undanröjer hovrättens dom och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt handläggning.

Alexander Ernstberger dömdes av hovrätten till sex års fängelse, tio års näringsförbud och ett skadestånd på 300 miljoner kronor.

Pensionsnyheterna återkommer om de överklaganden som kommit in till HD men vi ännu inte fått del av via domstolen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561