NYHETSARKIVET
22 sep 2021 13:37
Handelsbanken delar ut 8,7 miljarder till aktieägarna i extrautdelning
Den 21 oktober hålls en extrabolagsstämma i Handelsbanken där man ska besluta om en extrautdelning till aktieägarna på drygt 8,7 miljarder kronor, eller 4,42 kronor per aktie i Handelsbanken.

Utdelningen görs genom att Handelsbankens Pensionsstiftelse, som badar i överskott, säljer sitt innehav i aktier i Industrivärden till banken och stiftelsen får kontanter för aktierna. Det förvaltade kapitalet i stiftelsen påverkas alltså inte.

- Syftet med försäljningen av aktierna från stiftelsen är att minska risken i förvaltningen. Vid årsskiftet 2020/2021 var omkring 80 procent av bankens samlade kapital för förmånsbestämda tjänstepensioner placerade i aktier. Och det är risken i den samlade pensionsförvaltningen vi reducerar med detta, säger Lars Höglund, chef Investor Relations och Financial Strategy på Handelsbanken till Pensionsnyheterna.

Handelsbankens Pensionsstiftelse tryggar förmånsbestämda pensioner enligt BTP-planen. Banken har sedan två år valt att stänga den förmånsbestämda planen för nyteckning. Det var något som andra banker gjorde redan 2013 och då gick över till den premiebestämda BTP 1, vilket innebär att arbetsgivaren, banken, betalar för pensionerna direkt.

Pensionsstiftelsen, Pensionskassan och resultatandelsstiftelsen Oktogonen har varit viktiga pjäser när det gällt Handelsbankssfärens korsägande men sedan 2015 har man lämnat den strategin och försäljningen av Industrivärdenaktierna är ännu ett steg mot att renodla Handelsbankens affär.

"Vi är en bank, ingenting annat – vi ska stödja andra företag, inte äga dem", säger Bankens ordförande till Dagens Industri, i dagens utgåva.

I och med att de förmånsbestämda pensionerna är i run-off och inga nya anställda kommer in i planen så tillförs inga nya avsättningar och stiftelsen har med råge de pengar som behövs för att fullgöra sina skyldigheter till de anställda med BTP 2. Men volatilitet i stiftelsens förmögenhet påverkar bankens nyckeltal och därför är bytet från aktier till cash/räntebärande i stiftelsen ett sätt att ta ned den risken. Och häng med här:

"Nettoförmögenheten i Pensionsstiftelsen har en direkt påverkan på koncernens egna kapital och därigenom också på CET1 (kärnprimärkapitalrelationen). Vidare kapitaltäcks nettoöverskott enligt CRR i pelare 1 och riskerna i pensionssystemet kapitaltäcks i pelare 2 enligt Finansinspektionens modell för pensionsrisk. Syftet med förslaget är därför att reducera aktieandelen i den samlade pensionsförvaltningen för förmånsbestämda tjänstepensioner för att därigenom sänka volatilitet i förvaltningen", skriver banken.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561