NYHETSARKIVET
23 sep 2021 13:35
Förhandlingar om gemensamma finska tjänstepensioner gick på grund
Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet i Finland tillsatte i augusti 2019 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till sammanslagning av det kommunala pensionssystemet och den privata sektorns pensionssystem. Detta med utgångspunkt i en rapport som pekade på möjligheten till sammanslagning.

Men det blev inget av med de förhandlingarna.

Under det drygt två år långa arbetet kunde arbetsgruppen dock inte hitta en lösning som alla parter i arbetsgruppen kunde godkänna.

Arbetsgruppen har gjort ett omfattande utredningsarbete. Den har också biståtts av flera underarbetsgrupper som har undersökt juridiken kring sammanslagningen, finansiella frågor och tekniska frågor om finansieringen samt frågor kring förmåner, den offentliga ekonomin och konkurrens.

Kostnadsneutralitet och riskhantering samt en minimering av totala risker och hantering av de totala kostnaderna var viktiga mål vid beredningen.

Kostnadsneutraliteten vid sammanslagningen visade sig vara den svåraste frågan. För att pensionsavgiften i den privata sektorn inte ska stiga i och med sammanslagningen, måste utöver pensionsåtaganden också en post på cirka 15 miljarder euro överföras från det kommunala pensionssystemet till den privata sektorns pensionssystem.

Detta beror främst på den högre medellivslängden hos de anställda i kommunsektorn. Olika modeller hur en sorts neutraliseringsavgift ska betalas har tagits fram men ingen sådan lösning har kunnat hittas som skulle godkännas av alla parter som deltagit i utredningsarbetet.

Även om sammanslagningen nu eventuellt inte blir av är finansieringen av båda pensionssystemen fortfarande tryggad. Kort sagt, efter två års marsch framåt får man nu marschera på stället.

I arbetsgruppen ingick representanter för Finlands näringsliv rf, KT Kommunarbetsgivarna, Finlands fackförbunds centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Akava samt Pensionsskyddscentralen, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Keva, arbetspensionsbolag i den privata sektorn och Finlands Kommunförbund som sakkunnigmedlemmar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561