NYHETSARKIVET
23 sep 2021 13:39
Socialdemokraterna backar från kravet på tak i ISK
Socialdemokraterna har kongress i höst. Då ska man inte bara välja en ny partiledare utan också spika valprogrammet.

Partistyrelsen har nu satt ner foten kring de förslag som den arbetsgrupp, som letts av finansminister Magdalena Andersson, tagit fram.

Här är man tydlig och säger nej till införande av fastighetsskatt, arvs- och gåvoskatt och tak för sparande i ISK.

Partistyrelsen skriver:

"De svenska erfarenheterna av arvs- och gåvoskatten var allt annat än goda. Ett övergripande mål för att trygga välfärdens finansiering är att skattepolitiken har en bred förankring i befolkningen. Arvs- och gåvoskatter saknar sådan legitimitet. Det finns fördelar med att beskattningen sker i nära anslutning till inkomsttillfället. Arvs- och gåvoskatten var lätt att runda, vilket gjorde att vissa arv kringgick den medan andra arv, ofta vid plötsliga dödsfall, taxerades. Skatteintäkterna var små, effekterna på jämlikheten delvis negativa."

Det här är förstås ett glädjebesked för finansbranschen som naturligtvis ser att hotet mot nya skatter och begränsningar nu avvärjs.
SPP:s Sparekonom Shoka Åhrman är dock inte helt lugn.

"För att vara Socialdemokraterna är det försiktiga skatteförslag, men de är också otydliga. Man beskriver exempelvis inte hur en nya kapitalskatt ska utformas. För att nå målet att skattehöjningar ska bidra till en signifikant större statskassa krävs generellt att de riktas mot breda grupper.
De som har mest pengar i sparande och placeringar kan flytta dem ur landet om skatterna höjs. Det finns ju också beskrivet i yttrandet att arvs- och gåvoskatten i praktiken inte gav önskad effekt. Så frågan är om det här bara är symbolpolitiska förslag inför ett valår", säger Shoka Åhrman i ett pressmeddelande från SPP.

Och hon drar, som vanligt, fram branschens önskemål om ökade möjligheter för privat sparande med sockrade förutsättningar.

"Jag hade önskat att man lade fram tydligare förslag, och som också bidrog till ökad stimulans av det privata sparande som är viktigt för att minska ekonomiska klyftor. Man flaggar för att man kan vilja sänka taket för rot-avdrag och trappa ned ränteavdragen under nästa mandatperiod, men även här är förslagen vaga. Det kan bli ett problem om människor känner osäkerhet inför att planera sin privatekonomi", säger hon, enligt kommunikationen från SPP.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561