NYHETSARKIVET
23 sep 2021 13:44
AMF fick OK av FI och byter namn
Tidigare i år lämnade AMF in en ansökan om att bli ett tjänstepensionsföretag i enlighet med lagen om tjänstepensionsföretag.

Finansinspektionen har nu meddelat att AMF fått OK till förändringen. I samband med omvandlingen, som sker den 1 januari 2022, byter AMF Pensionsförsäkring AB namn till AMF Tjänstepension AB.

"Vi är mycket glada att ansökan har blivit godkänd. Det nya regelverket värnar det viktiga inflytandet som arbetsmarknadens parter har över den kollektivavtalade tjänstepensionen. Omvandlingen är en milstolpe för oss och vår förhoppning är att den kommer att lägga grunden för bättre tjänstepensioner", säger Aino Bunge, stabschef och vice vd AMF, i ett pressmeddelande och fortsätter:

"AMF har arbetat aktivt för att det nya regelverket ska bli så bra som möjligt för pensionsspararna och därför känns det väldigt bra att ansökan nu är godkänd. Det nya regelverket är väl anpassat för den kärnverksamhet AMF bedriver - långsiktig förvaltning av kollektivavtalad tjänstepension, med en aktiv förvaltning och låga avgifter."

Koncernen AMF förvaltar ca 800 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt runt 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561