NYHETSARKIVET
23 sep 2021 13:48
Allras försvarare: Kritiken mot tingsrättens dom är högst missriktad
Nu strömmar kompletteringar av överklagandena av hovrättens dom i Allramålet in till Högsta domstolen.

Allra Pension, som företräds av advokaterna Marcus Johansson och Olof Malmberg, skriver i en inledning till sin komplettering av domen att politiker i media tagit parti mot Allra.

Så här skriver de båda:

"Allra-målet är ett av de mest omskrivna och politiskt laddade ekobrottsmålen i svensk historia. Redan tidigt gick en rad svenska politiker ut i media, tog parti emot Allra och de tilltalade och bidrog i högsta grad till en negativ presskampanj. I tingsrätten vann de tilltalade dock en förkrossande juridisk seger på alla åtalspunkter och statens processföring fick svidande kritik av tingsrätten."

Men här påpekar advokaterna att politiker la sig i domstolarnas arbete eftersom man på Twitter och i Expressen noterat att socialförsäkringsministern tog ställning.

De ondgör sig över att statsrådet Ardalan Shekarabi sällat sig till raden av ministrar som redan tagit parti. Han lät offentligt förstå att "staten får inte misslyckas igen".

Och åklagare Thomas Hertz, som för nyhetsbrevet Sak & Liv uppgav att (den friande domen och förhandlingen i tingsrätten, reds. anm) varit "farsartad".

Det här och det faktum att hovrätten försökte utse "den jävige Lars Gavelin" som särskild ledamot, i praktiken domare, talar enligt Gernandt & Danielsson, som försvarar Allra Pension, att politikerna inte kunnat hålla reda på sina roller.

Allras försvarare skriver nu att tingsrättens friande dom inte alls berodde på inkompetens och skriver i överklagandet:

"Att tingsrätten frikände de tilltalade på alla punkter berodde emellertid inte på en "farsartad cirkus" eller på inkompetens hos tingsrätten och inte heller på att hovrätten för sin del "följde åtalet". Tvärtom berodde det på att tingsrätten, till skillnad från hovrätten, dömde över vad som hade åberopats i målet och prövade försvarets invändningar och bevis."

Allras försvarare, advokaterna Marcus Johansson och Olof Malmberg, vill nu, i sin 262-sidiga komplettering av överklagandet från i somras, ge Högsta Domstolen en riktigt tuff uppgift och skriver i sin sammanfattning:

"Allra uppmanar således Högsta domstolen att jämföra de två domstolarnas domar och bilda sig en egen uppfattning om domarnas respektive förtjänster och brister. Det kommer att visa att kritik mot tingsrätten och de som dömde där är högst missriktad."

Pensionsnyheterna kan hitta mer intressanta synpunkter från försvaret när vi plöjt alla överklaganden och kompletteringar, vilket kan ta tid. Som vanligt har advokaterna inte hållit igen på texternas längd, vilket påminner Pensionsnyheterna om en legendarisk Expressenredaktörs standardråd till nya medarbetare. "Skriv kort. Och helst inte alls."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561