NYHETSARKIVET
24 sep 2021 16:29
Allraadvokat vill ha betalt för 40 timmar i Kronobergshäktet med Ernstberger
Alexander Ernstbergers advokat Carl-Johan Malmberg har jobbat hårt med det kompletterande yttrandet av överklagandet till Högsta Domstolen som lämnades till HD den 21 september.

Av kostnadsräkningen till domstolen framgår att han vill ha närmare en halv miljon kr i ersättning för att författa överklagandet. En hel del av det yrkade arvodet kommer enligt hans kostnadsyrkande från tid som han tillbringat i Kronobergshäktet, där hans klient Alexander Ernstberger för närvarande vistas.

"Härutöver har jag besökt klienten på häktet för genomgångar av materialet och arbetet med överklagandet, vilket varit tidskrävande eftersom då ingen dator kan medföras till häktet. De besök och de telefonsamtal som varit nödvändiga för arbetets genomförande har krävt en tidsåtgång ej understigande 40 timmar", skriver Carl Johan Malmberg till Högsta Domstolen.

Inklusive moms vill han ha betalt för nedlagd arbetstid 245 timmar à 1 425 kr vilket, inklusive spilltid och moms, summeras till drygt 452 000 kr.

Advokat Tobias Enochson vill "bara" ha 165 000 kr för Johan Bergsgårds överklagande.

Advokat Slobodan Jovicic, som också försvarar Alexander Ernstberger, nöjer sig med 108 651 kr.

Kostnadsräkningen från Allra Pensions ombud från Gernandt & Danielsson har Pensionsnyheterna ännu inte tagit del av.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561