NYHETSARKIVET
24 sep 2021 16:31
Pensionsgruppen behandlar Lagrådsremissen 'Ett bättre premiepensionssystem' på torsdag
Den 30 september ska Pensionsgruppen träffas för ett ordinarie möte. Mötet är fysiskt för de ledamöter som vill men vissa kommer att delta digitalt.

På dagordningen står framför allt beslut om den lagsrådsremiss som ska bana väg för ett reformerat premiepensionssytem och den nya nämndmyndigheten som ska sköta upphandlingen till Pensionsmyndighetens fondtorg.

Partierna och ledamöterna i gruppen har varit med i arbetet med lagrådsremissen och har även fått underlaget som de nu ska ta ställning till men det går inte att säkert slå fast att de kommer att säga ja och amen till allt i remissen.

- Det är svårt att veta hur de olika partierna i gruppen kommer att ställa sig till helheten. Nu kommer ju även den föreslagna lagstiftningen och författningskommentarerna att finnas med. Och egentligen är det ju först när propositionen slutjusteras av Pensionsgruppen och riksdagen beslutat som man kan säga att det är klart, säger Pensionsgruppens sekreterare, ämnesrådet vid socialdepartementet Peter Johansson, till Pensionsnyheterna.

En fråga som brukar intressera politiker är var nya myndigheter ska lokaliseras och ännu är det inte känt var den nya upphandlingsmyndigheten ska slå ned sina bopålar. Av direktiven till utredningen framgår dock att etableringen ska göras utanför Stockholms län.

Samtidigt kommer ju Pensionsmyndigheten vara värdmyndighet och därför finns det skäl att gissa att utredningen kommer att titta extra noga på de platser i Sverige där Pensionsmyndigheten redan i dag har etablerade kontor.

Det gäller till exempel Luleå, Växjö, Visby och Söderhamn, för att nämna några. Men beslutet om lokaliseringen ligger på utredningen som enligt direktiven ska bestämma var myndigheten ska etableras. Det kommer alltså inte att vara något som Pensionsgruppen ska ta ställning till, även om allt förstås är möjligt i politiken.

Bland punkterna på dagordningen finns också frågan om Sjätte och Sjunde AP-fondernas sätt att använda sig av hållbarhetsmål. Det är en fråga som kommit upp i och med den rapport som Riksrevisionen gjorde efter att ha granskat AP-fondernas tillämpning och måluppfyllelse när det gäller hållbarhet. Där kommer det nu att finnas ett underlag från finansdepartementet som ledamöterna i Pensionsgruppen ska diskutera.

En tredje punkt som kan komma upp handlar om frågan om jämställda pensioner och vad man kan göra för att åstadkomma villkor som förbättrar jämställdheten i systemet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561