NYHETSARKIVET
24 sep 2021 16:33
Nordnet markerar ljusgröna och mörkgröna fonder på plattformen
Den så kallade disclosureförordningen, alltså EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, är en del av EU:s regelpaket kring hållbarhet för aktörer på finansmarknaden.

Förordningen ställer upp krav på att vissa hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas om finansiella produkter, bland annat fonder. Förordningen har till övergripande syfte att underlätta för investerare att jämföra olika placeringsalternativ när det gäller hållbarhet, och i förlängningen att styra kapitalflöden till hållbara investeringar.

De fonder som främjar eller har till syfte att göra hållbara investeringar kan hänföras till två olika kategorier – artikel 8, ljusgröna, för miljörelaterade eller sociala egenskaper i förvaltningen men som inte har dessa som övergripande mål. Fonder enligt artikel 9 är mörkgröna beroende på att fonderna i den gruppen har hållbarhet som fondens mål.

Nordnet har nu börjat visa om de fonder som de erbjuder har någon av dessa egenskaper, alltså ljus- eller mörkgröna medan fonder som inte kvalar in i någon av kategorierna visas som "ej klassificerade".

"Det finns idag ett flertal olika system för kategorisering av hållbara fonder, utvecklade av ett antal privata aktörer. Ambitionerna har varit goda, men det har lett till vissa utmaningar för de sparare som önskar välja hållbara investeringar, då informationen inte varit enhetlig. Med den nya kategoriseringen från EU får vi en gemensam europeisk standard att förhålla oss till, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta för de sparare som önskar investera med hållbarhet som tema", säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Det berättar Nordnet i ett pressmeddelande idag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561