NYHETSARKIVET
4 okt 2021 14:36
Pensionsmyndigheten överklagar beslutet om hävd kvarstad på Allra i Luxemburg
Pensionsmyndigheten ger sig inte när det gäller de pengar som ligger i Allras fondbolag i Luxemburg. De pengarna vill man ha kvarstadsbelagda för att de ska kunna användas för att ersätta de sparare i Allrafonderna, som blev blåsta.

I juli fick Pensionsmyndigheten ett interimistiskt beslut om kvarstad utan att "motståndarna" fick reda på beslutet förrän det var fattat. Detta för att inte pengarna skulle försvinna i väntan på att rättvisans kvarnar malt färdigt.

Allra, eller mer korrekt Allra Asset Management, AAM, i Luxemburg överklagade beslutet och fick med sig Stockholms Tingsrätt. Domstolen ansåg inte att det skulle finnas någon risk för sabotage, alltså att de pengar som finns i Allra Asset Management i Luxemburg skulle kunna få vingar och försvinna.

Skälet till detta var enligt försvaret att två av de personer som dömts i Svea Hovrätt, Alexander Ernstberger och David Persson Rothman, inte längre ägde några aktier i AAM och därför inte hade möjlighet att skaffa undan pengarna.

I en inlaga från i fredags överklagar Pensionsmyndigheten via advokatbyrån Trägårdh beslutet till Svea Hovrätt och begär prövningstillstånd.

I inlagan menar man att Allras företrädare hittills visat sig duktiga på att skaffa undan pengar och egendomar för att göra dem oåtkomliga för Kronofogden och i förlängningen Pensionsmyndigheten och spararna.

Här nämner man särskilt de gåvor i form av fastigheter som de båda dömda gjort när det gäller deras bostäder där de i delar skänkt bort hälften av fastigheterna. De har också noterat att Ernstberger via sina helikopterbolag lånat ut pengar till sin brors bolag, och skriver:

"Pensionsmyndigheten har vidare fått uppgifter om att S2 lnvest AB:s dotterbolag Whirlybird Financial Services AB och dess dotterbolag Whirlybird Aircraft Leasing AB under 2020 har lånat ut ca 21 miljoner kr till Alexander Ernstbergers brors bolag Raptor Group AB. Lånen har förfallodatum som ligger flera år fram i tiden."

Det hör dock till saken att det här är mer en beskrivning av hur Allras företrädare och tidigare företrädare agerat i andra sammanhang, alltså mer en karaktärsbeskrivning.

Pensionsmyndigheten menar att styrelsen i Allra Asset Management består av kompisar till de båda dömda Allragrundarna och att man tror därför att man kommer att hitta på något för att få undan pengarna.

Detta medan Högsta Domstolen funderar över om Svea Hovrätts dom ska beviljas prövningstillstånd. Pensionsmyndigheten vill alltså vara säker på att inte Luxemburgspengarna ska hamna på avvägar medan HD tänker.

David Persson Rothman hade drygt 24 miljoner kr på ett konto i Ålandsbanken. De var belagda med kvarstad. Men i tingsrättens dom i januari, som friade Allra, hävdes kvarstaden på de pengarna. Nu är tio miljoner av dessa pengar borta, skriver Pensionsmyndigheten.

”Enligt muntliga uppgifter från Kronofogdemyndigheten har DPR lnvest AB (David Persson Rothmans bolag, reds anm) nu totalt ca 14,5 miljoner kr kvar i tillgångar hos Ålandsbanken. David Persson Rothman har enligt AAM (Allra Asset Management, reds anm) under 2020 använt medel i bolaget till att betala t.ex. närståendebolag när medlen i bolaget inte räckte till att betala samtliga fordringsägare. Ett sådant agerande kan innebära att Persson Rothman gjort sig skyldig till brottslig gärning (…). Transaktionen är i vart fall återvinningsbar i en eventuell konkurs. Det är uppenbart att Persson Rothman inte har beaktat Pensionsmyndighetens skadeståndsanspråk och därmed gynnat närståendebolagen framför Pensionsmyndigheten."

Överklagandet från Pensionsmyndigheten innehåller i praktiken samma fakta som man lämnade till tingsrätten.

Återstår att se om Svea Hovrätt nu beviljar prövningstillstånd och fattar ett beslut som gör att Luxemburgpengarna beläggs med kvarstad.

Det skulle i så fall bli ännu en överkörning av Stockholms Tingsrätt från Svea Hovrätts sida. De ändrade ju den friande domen i brottmålet mot Allra i somras och fällde de åtalade.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561