NYHETSARKIVET
5 okt 2021 12:24
Fullmaktskollen anlitar SPV för att hantera kundtjänsten
Fullmaktskollen anlitar Statens tjänstepensionsverk SPV för sin kundtjänst från och med den 1 oktober 2021. Tidigare levererades Fullmaktskollens kundtjänst av Pensionsmyndigheten.

"Vi ser det som positivt med att fortsätta med en myndighet som SPV som leverantör av kundtjänsten då vi har haft goda erfarenheter av detta via Pensionsmyndigheten", säger Marie Hosinsky, vd på Fullmaktskollen, i ett pressmeddelande.

Och på SPV verkar man nöjd med att ta över efter Pensionsmyndigheten.

"Det känns positivt att vi genom vår kompetens inom området och i branschen kan hjälpa till att ge kunderna bra service", säger Fredrik Jonsson, affärsansvarig på Statens Tjänstepensionsverk, SPV, i ett pressmeddelande.

Till kundtjänsten kan både fullmaktsgivare och anslutna aktörer vända sig med frågor av allmän karaktär och enklare frågor av teknisk karaktär om Fullmaktskollen och dess tjänster.

Fullmaktskollen ägs gemensamt av branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561