NYHETSARKIVET
5 okt 2021 12:28
TCO: Rörigt med olika skattereduktioner för förtidspensioner - skattereform behövs
TCO stämmer in i kören av de remissinstanser som klagar över att det blir rörigt att man ska hantera skatteneutralitet genom olika avdrag vid skatteberäkningar.

Målet i regeringens nu remitterade förslag är ju att de som har sjuk- och aktivitetsersättning inte ska betala högre skatt än skattskyldiga som får del av jobbskatteavdraget.

TCO gillar inte den väg som regeringen valt och skriver i sitt remissvar: "TCO avstyrker detta förslag", och motiverar det med att förslaget innebär att en specifik statlig ersättning får en helt egen beskattningsmodell.

"Skattereduktionen omfattar inte inkomster från till exempel kollektivavtalad sjukersättning för samma personer. Redan nu beskattas sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och pensionsinkomst för personer upp till 65 år, tillsammans med motsvarande inkomster från kollektivavtalade ersättningar i samband med dessa på annat sätt."

"TCO anser att det behövs en bred skattereform, där det också tas ett samlat grepp på mer begripliga skatteskalor på inkomster, liksom ett samlat och begripligt förhållningssätt till beskattning av olika typer av förvärvsinkomster", skriver TCO och tipsar om att man har förslag som kan förbättra ersättningsnivån för personer med sjukersättning, genom ändrade beräkningsgrunder för bakomliggande inkomst liksom indexering.

Alltså, dribbla inte med skatteskalorna, reformera skattesystemet. I den nuvarande parlamentariska situationen känns det dock avlägset att få till stånd en "bred" skattereform…
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561