NYHETSARKIVET
5 okt 2021 12:32
Pengaregn över NCC när Afa delar ut överskott
Partsbolaget Afa Försäkring har beslutat att göra engångsutbetalningar av överskott inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS, något som parterna fattade beslut om i somras.

Nu i oktober börjar utbetalningarna och ett av de företag som får del av pengarna är NCC som noterar att pengarna från Afa beräknas ge en positiv effekt på rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2021 på cirka 160 miljoner kr.

Bakgrunden är att Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse i juni 2021 beslutade att göra en utbetalning till vissa arbetsgivare inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS.

Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet 2008, vilket har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring.

De förändringar som gjordes 2008 handlade om att möjligheten att gå i förtidspension begränsades och det innebar att färre personer fick rätt till ersättningar från Afa, som styrdes av om förtidspension beviljats.

Utbetalningen sker till de arbetsgivare som tidigare fått återbetalning av AGS-premier för åren 2004–2008 och som hade ett giltigt försäkringsavtal i december 2020, då Svenskt Näringsliv och LO nådde överenskommelsen om utbetalning.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561