NYHETSARKIVET
5 okt 2021 16:58
Pensionsnyheterna rättar om Fullmaktskollen
I dagens utgåva av Pensionsnyheterna publicerade vi av misstag en okorrigerad version av artikeln om varför Pensionsmyndigheten valt att lämna styrelsen av Fullmaktskollen.

Det har fått Svensk Försäkring och SFM att lämna följande kommentar.

”Det föreligger inte och har inte förelegat någon missämja mellan SFM och Svensk Försäkring. Vårt samarbete fungerar mycket bra.

Dessutom uppfattar vi att samarbetet med Pensionsmyndigheten också fungerat mycket gott. Ägarna hade gärna sett att Pensionsmyndigheten prioriterat att sitta kvar i styrelsen.”

Peter Bergman (ordförande och repr. för SFM)
Magnus Vesterlund (repr. för Svensk Försäkring)

Pensionsnyheterna beklagar och har ersatt den felaktiga artikeln med en korrekt version i vårt arkiv.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561