NYHETSARKIVET
6 okt 2021 11:55
Hur bra är Konsumentverket på att skydda konsumenterna?
Digitalisering och ökad internationell konkurrens har förändrat flera konsumentmarknader i grunden. Alltmer komplexa marknader ökar risken för att konsumenter ska råka illa ut.

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har ansvar för att utöva tillsyn enligt de konsumentskyddande reglerna inom myndighetens ansvarsområde. Uppgiften är komplex, omfattande och styrs av ett stort antal lagar.

Nu har Riksrevisionen bestämt sig att ta reda på hur bra Konsumentverket är på att se till att konsumenterna inte blir lurade av krångliga avtal som är svåra att säga upp eller luras att skriva på avtal med oskäliga avtalsvillkor.

Riksrevisionen har noterat att konsumentproblemen i samhället växer. År 2018 ökade anmälningarna till Konsumentverket med 22 procent, 2019 med 31 procent och 2020 med 27 procent. Ingen vet hur stort mörkertalet är, de mest utsatta konsumentgrupperna kan vara de minst anmälningsbenägna, skriver Riksrevisionen.

Nu inleder man en granskning som ska visa om man på Konsumentverket har rätt verktyg för att ta hand om de växande problem som drabbar konsumenterna.

"Vi vill alla ha väl fungerande konsumentmarknader där det går att lita på att företagen följer lagar och regler. Konsumentverkets tillsyn behöver därför vara både träffsäker och effektiv", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Svar på frågan om Konsumentverkets tillsyn av näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor är ändamålsenlig och effektiv ska preliminärt publiceras i en rapport som kommer i maj 2022.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561