NYHETSARKIVET
19 okt 2021 12:58
Ericsson fyllde på sin pensionsstiftelse med två miljarder kr
Ericsson skriver i sin kvartalsrapport, som kom i morse, att kassaflödet i koncernen påverkades att man betalade ut två miljarder kr till bolagets svenska pensionsstiftelse under det tredje kvartalet.

Ericssons Pensionsstiftelse tryggar förmånsbestämda pensionsåtaganden i Sverige och rymde vid årsskiftet 25,5 miljarder kr, som är pant för löften som gjorts till anställda med framför allt förmånsbestämda pensioner.

I noterna gör Ericsson också några reflektioner kring värderingen av pensionsskulderna under pandemin och skriver:

"Covid-19-pandemin har påverkat vissa rader i våra finansiella rapporter, speciellt de antaganden kring marknaden när det gäller värdering av pensionsskulden under 2020. Räntor för statsobligationer och räntor för företagsobligationer har i stort sett återgått till de nivåer som gällde innan pandemin. Ökningen av statsobligationsräntorna i Sverige och företagsobligationsräntorna i USA och Storbritannien har resulterat i en väsentlig minskning av nettopensionsskulden jämfört med vid årsskiftet. Detta motverkas delvis av en ökning i inflationstakten i Sverige och Storbritannien, även om koncernen anser att det är svårt att tillskriva hela rörelsen i den allmänna prisnivån som enbart en effekt av Covid-19."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561