NYHETSARKIVET
20 okt 2021 14:10
Alecta Optimal har givit en avkastning på 14,1 procent i år
I morse kom Alecta med sin kvartalsrapport för tredje kvartalet. I den läser vi att ickevals- eller förvalsprodukten i ITP, Alecta Optimal, hittills i år, 9 månader, avkastat 14,1 procent.

Årstakten i avkastning under de fem senaste åren summeras nu till 9,7 procent (7,3) efter en stark börsutveckling. Alecta har då räknat med den portfölj som innehåller 60 procent aktier. Produkten har ju en fallande aktieandel i takt med att spararna blir äldre.

Avkastningen i den förmånsbestämda portföljen var 8,9 procent (6,7) i årstakt den senaste femårsperioden. Den siffran är främst betydelsefull för arbetsgivarna. De anställda med förmånsbestämd pension i Alectas ITP 2 får ju den pension som utlovats.

Bra avkastning bidrar dock till att premierna för arbetsgivarna kan hållas nere. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 169 procent den 30 september 2021 (144). Med så hög konsolidering närmar man sig gränsen i konsolideringspolicyn som säger att man ska hantera överskott om konsolideringen kommer över 175 procent. Det kan bli en intressant övning…

Solvensgraden i koncernen ökade och uppmättes till 190 procent (162).

Förvaltningskostnadsprocenten, alltså kostnader i förhållande till förvaltat kapital för koncernen, var oförändrad 0,08 procent. Den siffran behöver man nästan ha förstoringsglas för att se och visar att stordriftsfördelarna är enorma i pensionssparande och kapitalförvaltning. Jämför siffran för en vanlig fond med en avgift på 1 procent eller mer så blir det tydligt.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 205 miljarder kronor (158) vid periodens utgång.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 948 miljarder kronor (849) vid periodens utgång.
Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1153 miljarder kronor (1007) vid periodens utgång.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561