NYHETSARKIVET
20 okt 2021 14:20
Stark tillväxt i premieinkomsten för SEB
SEB levererade ett starkt resultat för tredje kvartalet 2021. Bankens rörelseresultat blev 7 997 miljoner kronor, nästan en miljard bättre än vad marknadsoraklen gissat.

Både räntenettot, provisionsnettot och netto från finansiella transaktioner överträffade förväntningarna. SEB:s aktie har stigit med 54 procent i år och aktieägarna lär inte bli besvikna på resultatet för det tredje kvartalet.

För försäkringsintresserade kan noteras att premieinkomsten i affärsområdet Liv ökade till 13,6 miljarder kr, en fördubbling från Q3 2020 (6 634). Totalsiffran innehåller både Sverige och den internationella delen.

Tittar vi istället på Sverige isolerat i Life & Pensions summeras premieinkomsten till 4,3 miljarder kr. Vid samma tid i fjol var premieinkomsten 3,5 miljarder kr.

När det gäller fondförsäkring och k-försäkring (unit-link/portfolio bond) hamnar premieinkomsten på 1 179 miljoner kr (1 045).

Tillgångarna under förvaltning i Sverige summerades till 305,4 miljarder kr, en rejäl uppgång från samma period i fjol då den låg på 261,6 miljarder kr. Det är nog något som man i hög grad ska tacka den starka börsutvecklingen för.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561