NYHETSARKIVET
20 okt 2021 14:22
Handelsbanken Liv ökade nyteckningspremierna rejält
Handelsbanken liv redovisar ett resultat på 438 miljoner kr för det tredje kvartalet. Det är en ökning med 36 miljoner kr jämfört med Q3 i fjol (402). Det framgår av bankens resultatrapport för tredje kvartalet som kom i dag.

Inbetalda premier för fond- och depåförsäkring uppgick sammanlagt till 6,3 miljarder kr, en ökning från 4,2 miljarder för samma kvartal för ett år sedan.

Räknat som nyteckningspremier för fond och depå summerades dessa till 1,6 miljarder kr, en rejäl ökning. För Q3 2020 nådde man inte ens miljarden utan stannade på 963 miljoner kr.

Av den totala premieinkomsten svarade tjänstepensioner för en knapp miljard, 996 miljoner kr. Det är en ökning från 779 miljoner kr som man klockade in för under samma kvartal i fjol.

Banken reserverar 27 miljoner i kapitaltillskott till försäkringstagarna med tradliv, där man inte når upp till de garantier man utfäst till kunderna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561