NYHETSARKIVET
20 okt 2021 14:23
Sverige har Nordens sämsta pensionssystem
Svenska politiker har varit stolta över det pensionssystem som beslutades 1994 och infördes från 1999. Sveriges pensionssystem har också rankats högt i den årliga globala värdering som Mercer publicerat sedan 2009 i samarbete med Melbournes universitet. Men i årets "Global Pension Index" har Sverige fallit tillbaka till 8:e plats. Övriga nordiska länders pensionssystem rankas som bättre än det svenska. Det måste svida för svenska politiker.

I årets globala rankning av världens pensionssystem är Island med för första gången och ö-nationen toppar årets ranking framför Nederländerna och Danmark. Det är de enda tre länder som uppnår så kallat A-betyg med över 80 i ranking. Efter den trion kommer Israel, Australien, Norge och Finland. I botten av rankingen, som jämför pensionssystemen i 43 länder, återfinns Thailand, Argentina och Indien.

Det är 50 kriterier som jämförs och de delas in i tre kategorier. Det är först om pensionssystemet levererar tillräckliga pensioner och för att få A-betyg krävs 70 procent i pension jämfört med inkomst före pensionen. Här dumpar det svenska pensionssystemet, möjligen för att man inte räknar in tjänstepensionerna. Med dem inkluderade brukar ju kompensationsgraden hamna kring 70 procent.

Den andra kategorin mäter pensionssystemets finansiella hållbarhet över tid och här ligger Sverige i topp.

Den tredje kategorin kallas integritet och mäter saker som styrning och hur väl pensionssystemet förstås av medborgarna. Kategorierna viktas så att tillräcklighet får 40 procent, finansiell hållbarhet 35 procent och integritet 25 procent.

I årets "Global Pension Index" finns även en specialdel som jämför könsgapet i pension mellan länderna.

Här sticker Japan ut, då männen i Japan får nästan 50 procent mer i pension än kvinnorna.

Stora könsgap på 40 procent mer i pension till män finns även i Mexiko, Österrike, Storbritannien, Nederländerna och Luxemburg.

Lägst skillnad mellan vad män och kvinnor får i allmän pension rapporteras från Estland och Danmark med 5 respektive 10 procent.

Sverige ligger föga smickrande över genomsnittet i OECD som är 28 procent mer i pension till män.

Dessa fakta, som visar att det svenska pensionssystemet är sämst i Norden och dessutom det mest ojämlika mellan könen i Norden, blir säkert ammunition till den kommande valrörelsen.

// Ola Hellblom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561