NYHETSARKIVET
21 okt 2021 13:24
Nordea Liv ökade inbetalda premier med 49 procent
På torsdagsmorgonen var det dags för numera Helsingforsbaserade Nordea att rapportera.

I likhet med övriga banker var resultatet starkare än väntat och banken redovisar en nettovinst på 1 miljard euro, nio procent bättre än förhandstipsen.

Nordea Liv & Pension redovisar en vinst på drygt 236 miljoner kr, en ökning med 17 procent i jämförelse med samma period i fjol.

Både spar- och riskresultatet var bättre än föregående år. Sparresultatet drevs i huvudsak av ökade intäkter till följd av högre kundmedel under förvaltning samt intäkter relaterat till förvaltningen av kapitalförsäkring inom Private Banking. Högre volymer av riskpremier för livförsäkring samt lägre utbetalningar drev ökningen av riskresultatet, noterar bolaget i delårsrapporten.

Kundmedel under förvaltning fortsatte att växa även under det tredje kvartalet och uppgick vid utgången till 223,1 mdr kronor. Jämfört med tredje kvartalet 2020 har kundmedel under förvaltning ökat med 27 procent.

Ökningen beror i huvudsak på stigande aktiekurser som varit under hela året trots den mindre marknadssättningen som var under september månad.

För en genomsnittlig kund i arbetsför ålder som valt produkten Tjänstepension Garanti, uppgick avkastningen 15,1 procent. Produkten har ett generationstänk och ju närmare pension, desto tryggare placeringar.

Men tryggheten har sitt pris. För en kund som påbörjat utbetalning av sin pension var avkastningen 3,0 procent vid utgången av Q3 i samma produkt.

Entrélösningen i fondförsäkring gav en årsavkastning på 21,6 procent för en genomsnittlig kund i arbetsför ålder. Även här växlar man ned aktieandelen med stigande ålder från 61 års ålder. För en kund som uppnått 65 år var avkastningen 17,1 procent räknat från årsskiftet.

Totala inbetalda premier under tredje kvartalet var 6,6 miljarder kronor, en ökning med 50 procent jämfört med samma period 2020 (4,4 miljarder kronor).

Solvenskvoten enligt full Solvens 2 var 150,1 procent (154,7 procent). Under 2021 har solvensen påverkats av den starka aktiemarknaden som driver upp kapitalkravet. Solvenskvoten har därför minskat jämfört med september 2020, skriver Nordea Liv.

"Vi är väldigt nöjda med den värdeutveckling som våra kunder hitintills fått under året. Nu ser vi fram emot en höst där vi påbörjat återgången till att arbeta från kontoren och där vi kommer att fortsätta det framgångsrika arbetet med att utveckla vår verksamhet för kundernas bästa", säger Johan Nystedt, vd Nordea Liv & Pension, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561