NYHETSARKIVET
21 okt 2021 13:33
Swedbanks delår: Premieinkomsten oförändrad i livförsäkring
Idag presenterade Swedbank sitt resultat för det tredje kvartalet. Vinsten blev 10 procent högre än gissningarna och landade på 6,8 miljarder kronor.

När det gäller försäkring- och pensionsdelen redovisar man värden för det förvaltade kapitalet i olika delar. Där framgår att man i livförsäkring förvaltade totalt 295 miljarder kr, en uppgång från 235 miljarder kr för tredje kvartalet 2020.

Nedbrutet på delar i Sverige ser man att förvaltat kapital i Avtalspension gick ifrån 119 miljarder till 152, k-försäkring från 76 till 96 miljarder och i tjänstepension från 30 till 36 miljarder under det senaste året.

Premieinkomsten i livförsäkring, bestående av inbetalda premier och inflyttat kapital, var oförändrad och uppgick i tredje kvartalet till 7 mdkr (7).

För fondbolaget Robur, där en del av försäkringspengarna förvaltas, var utflödena större än inflödena. Här tappade Robur omkring en miljard kr, enligt rapporten.

"Minskningen beror framförallt på att inflödet från distributionen via Svensk bankverksamhet och Sparbankerna har minskat och utflödena via Pensionsmyndigheten stigit."

Trots tappet var Robur fortfarande störst i landet och stod för en marknadsandel på 21 procent av fondmarknaden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561