NYHETSARKIVET
21 okt 2021 13:40
Länsförsäkringar har tiodubblat investeringarna i hållbara obligationer
Länsförsäkringars investeringar i gröna, sociala och tematiska "hållbarhetsinriktade" obligationer, för kundernas räkning, når vid tredje kvartalet 2021 över 20 miljarder kronor.

Sedan början av 2018 har investeringarna tiodubblats och motsvarar nu mer än 16 procent av det förvaltade kapitalet i de institutionella liv- och försäkringsportföljerna.

Det skriver LF i ett pressmeddelande idag.

Men det finns mer att göra enligt LF.

"FN:s senaste klimatrapport pekar på att omställningen av samhället för att nå Parisavtalets klimatmål behöver påskyndas. Samtidigt slog det internationella energiorganet IEA nyligen fast att investeringar i förnybar energi behöver tredubblas till 2030 för att klimatmålet ska nås. Ett sätt för Länsförsäkringar att bidra till omställningen är att hålla en hög investeringstakt i hållbarhetsinriktade obligationer där medel öronmärks till projekt med bland annat positiva klimateffekter och utbyggnad av förnybar energiproduktion."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561