NYHETSARKIVET
4 nov 2021 14:39
Nord Fk överklagar FI:s beslut om tillstånd till förvaltningsrätten
Den 12 oktober beslutade Finansinspektionen (FI) att dra alla tillstånd för Nord Fondkommission.

Nord FK har nu överklagat det beslutet till förvaltningsrätten genom sin advokatbyrå Wistrand. FI svarade med vändande post att myndigheten inte omprövar beslutet.

Advokat Nils Alpman på Wistrand skriver i överklagandet att man begär anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet till den 6 december.

Men det finns i praktiken inget i ärendet som skulle kunna förmå förvaltningsrätten att ändra på FI:s beslut. Nord FK har under lång tid gjort affärer som strider mot regelverket och lurat kunder på stora belopp. Överklagandet får därför mest ses som ett spel för galleriet och eventuellt för att vinna tid innan verksamheten måste avvecklas.

/Ola Hellblom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561