NYHETSARKIVET
8 nov 2021 12:08
Skandia har nöjdast företagskunder - igen
Skandia har, för fjärde året i rad, den högsta kundnöjdheten hos företagskunder. Något överraskande är det "övriga bolag", som har högst kundnöjdhet bland privata pensionssparare.

Här placerar sig bankernas försäkringsbolag i botten där de parkerar en bra bit under branschgenomsnittet.

Det framgår av årets mätning av kundnöjdhet i försäkringssektorn, som Svensk Kvalitetsindex (SKI) genomfört sedan 1989.

"En allt viktigare faktor när det gäller kundnöjdhet är hur hållbara företagen upplevs. Alla försäkringsbolag behöver bli bättre och tydligare med att beskriva hur de bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det är ännu ingen enskild aktör som tagit position som branschledande inom hållbar utveckling", säger Love Westin, analyschef på SKI, i ett pressmeddelande.

Det är nog en slutsats som till exempel SPP inte håller med om.

Ett annat resultat från årets undersökning är att företagskunder som kommit in via förmedlare generellt är mer nöjda än de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag. Söderberg & Partners hade högst kundnöjdhet inom försäkringsförmedling.

När det gäller kundnöjdhet inom sakförsäkring hamnar Trygg-Hansa i botten både bland privatkunder och företagskunder. Omvänt förhållande gäller för Dina Försäkringar som har högst kundnöjdhet i båda kundkategorierna inom sakförsäkring tillsammans med Länsförsäkringar. Det finns således en del att jobba med för Trygg-Hansas nya danska ägare.

Här kan du läsa mer om undersökningen:
SKI Försäkring hösten 2021
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561