NYHETSARKIVET
8 nov 2021 12:12
Folksam kämpar för att få lagändringar för skattefri beståndsöverlåtelse
Folksam har kämpat tappert mot finansdepartementet för att få till de lagändringar som krävs för att Folksams sparare inte ska drabbas av en skattesmäll, vid en övergång till det nya regelverket för tjänstepensionsföretag enligt IORP-direktivet.

Som vi berättat tidigare är problemet att reglerna för ombildning förutsätter att man inte överför blandbestånd utan att det endast är tjänstepensionsverksamhet som kan ombildas. Det som ligger i facket för övrig livförsäkring ska inte följa med. Det innebär att man behöver göra en delbeståndsöverlåtelse av bestånden, vilket lagstiftaren inte verkar ha tänkt på. I alla fall inte när det gäller ömsesidiga bolag.

För att lyckas med det måste de delarna skiljas ut från tjänstepensionsrörelsen och när den transaktionen görs kommer det att uppstå en reavinst som då blir skattepliktig. Eftersom Folksam Liv bedrivs som en ömsesidig rörelse drabbar den skatten ägarna, alltså kunderna.
De får då stå för de skattekonsekvenser som uppstår genom att deras pensionspengar går till att betala skatten.

Folksam har uppvaktat, lobbat, skickat brev och till och med begärt ett förhandsbesked i Skatterättsnämnden för att visa regeringen vad som händer om man delar upp sitt bestånd inför en övergång till att tjänstepensionerna övergår till ett tjänstepensionsföretag.

I ett brev till finansdepartementet skriver man nu att Skatterättsnämndens förhandsbesked visar hur tokigt det kan bli om inte skattereglerna ändras.

"För Folksams del är det viktigt att notera att vi nu har ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som otvivelaktigt visar på en orimlig skattesituation för ömsesidiga försäkringsbolag vars enda möjlighet vid renodling av tjänstepensionsverksamhet är genom delbeståndsöverlåtelse."

Skatteverket, som inte velat lämna några svar på en så kallad dialogfråga från Folksam, har nu strött salt i såren genom att överklaga Skatterättsnämndens förhandsbesked vilket innebär att det uppstår ytterligare tvivel om vad som gäller. Viktigare ändå, det gör att frågan drar ut på tiden. Folksam måste ju hinna med att göra en ombildning till tjänstepensionsföretag under räkenskapsåret 2022. Efter det stängs fönstret för ombildningar enligt övergångsreglerna.

Folksam skriver att regeringen nu inte bör bry sig så mycket om vad Skatteverket tycker i frågan, de är bara en part vilket formuleras så här:

"För att en lagändring ska hinna genomföras så att den kan tillämpas på delbeståndsöverlåtelser som sker under beskattningsår 2022 måste arbetet utgå från det beslut som finns, dvs. Skatterättsnämndens förhandsbesked, och inte på vad en part utan framgång framfört i ärendet."

En annan effekt, som när ömsesidiga Folksam överlåter fastigheter när rörelserna separeras mellan tjänstepension och övrig livförsäkring, är att det blir stämpelskatt, något som livförsäkringsaktiebolag kan komma undan och skriver:

"Ett försäkringsaktiebolag kan således genom en fullständig delning undvika stämpelskatt på de fastigheter som ingår i en renodling av tjänstepensionsverksamhet. Ett ömsesidigt försäkringsbolag saknar helt en sådan möjlighet. Detta var också något som KPMG framhöll i den utredning som delgavs finansdepartementet i juli 2021."

Brevet till regeringen avslutas så här:

"Sammanfattningsvis innebär stämpelskattelagens utformning i kombination med den civilrättsliga lagstiftningen en synbar konkurrensnackdel för ömsesidiga försäkringsbolag då handlingsalternativ saknas."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561