NYHETSARKIVET
9 nov 2021 12:03
Folksam gläds av lagändringar för enklare ombildning till tjänstepensionsföretag
Igår kunde Pensionsnyheterna berätta att regeringen på förra veckans regeringsmöte beslutade att lägga fram en promemoria med ändringar i lagen när det gäller överlåtelser av delbestånd.

Om förslagen i promemorian går igenom skulle det innebära att Folksam Liv kan ombildas till ett tjänstepensionsföretag.

Det är något som man annars inte sett möjligheter till eftersom man i den ömsesidigt bedrivna rörelsen då skulle drabbas av stora skattekonsekvenser. Detta skulle i sin tur slå mot de egna spararna och göra en ombildning om inte omöjlig så i vart fall ekonomiskt ofördelaktigt för spararna.

Men nu ser det alltså ut som att problemen kan vara ur världen, givet att förslagen i promemorian kan antas av riksdagen.

Och Folksams vd och koncernchef Ylva Wessén är förstås positiv och säger så här i en kommentar:

"Det är glädjande att regeringen nu vidtar åtgärder för att förändra lagstiftningen i syfte att åstadkomma konkurrensneutrala skatteregler vid renodling av tjänstepensionsverksamhet. Vi kommer nu att gå igenom de förslag som presenterats i detalj och ser fram emot att ta en aktiv roll i de fortsatta remissarbetet och med berörda beslutsfattare."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561