NYHETSARKIVET
9 nov 2021 12:21
Pensionsmyndigheten får ingen hjälp av regeringen med kön till BTP
Frågan om de långa handläggningstiderna för bostadstillägg för pensionärer har varit en följetong genom åren.

Regeringen har klagat, riksdagsmän har motionerat och krävt svar på varför det kan ta månader för att få tillägget beviljat men handläggningstiderna har fortsatt vara långa.

Som vi berättat tidigare är BTP en komplicerad förmån att beräkna eftersom den kräver uppgifter från många olika system för inkomster. Det är något som gjort att myndigheten för flera år sedan började bygga på ett nytt system som skulle automatisera delar av processerna.

Pensionsmyndigheten sökte extra anslag från regeringen för att handlägga BTP, något som beviljades efter viss prutning.

Myndigheten hade meddelat att det nya systemet skulle bli så effektivt att man skulle kunna spara in en tredjedel av anslaget för förmånen, när det väl var uppe.

Men, nu när systemet är uppe och fungerar, visar det sig att effektivitetsvinsterna inte blivit så stora som man hoppades. Ansökningarna tornar fortfarande upp sig och balanserna, högarna av ansökningar, har vuxit.

Och de gamla ärendena har dessutom passerat bäst-före-datum. Det gör att man måste börja om från början och begära in nya uppgifter från alla inblandade så att det som en gång var berett och nästan klart nu måste göras om igen.

Till saken hör också att regeringen dragit in en tredjedel av anslaget till myndigheten för BTP. Detta eftersom man sagt att man skullen klara av jobbet 30 procent billigare, när det nya systemet väl fanns på plats.

Pensionsmyndigheten har klagat över saken hos regeringen, men i det nya regleringsbrevet som kom i förra veckan, men som ännu inte blivit offentligt, uttalar man inget om nya pengar.

Även om budgeten inte är beslutad av riksdagen än så får myndigheten ställa sitt hopp till den vårändringsbudget som kommer i april.

Regeringen skärper snarare tonen i tillägget till regleringsbrevet. Tidigare har man velat ha en "handlingsplan" där myndigheten berättar hur man tänker sig att högarna ska försvinna.

I det nya regleringsbrevet skärper man tonen och vill ha en "åtgärdsplan" för hur man ska komma tillrätta med problemen. Den planen vill regeringen ha i januari 2022.

Men några nya pengar blir det inte och i och med besparingskravet som lagts kan Pensionsmyndigheten inte öka antalet handläggare.

Tvärtom ser man ett behov av att minska deras antal för att få den slimmade budgeten att gå ihop. Totalt skulle man behöva 105 miljoner kr mer för att klara jobbet med BTP under 2021 och 2022 enligt den prognos man gjort. Men allt tyder på att det blir anslagstorsk på menyn för myndigheten.

Snart dags för en automatisk telefonsvarare på Pensionsmyndigheten med budskapet: "Bostadstillägg, var god och dröj. Du behåller din plats i kön, längst bak."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561