NYHETSARKIVET
10 nov 2021 12:21
Compliancespecialist får nytt jobb på Minpension.se
I början av januari tillträder Johnny Moraeus en ny tjänst på minPension som risk- och compliancespecialist.

Hans främsta uppgift blir att ansvara för att driva processerna inom intern styrning och kontroll samt för att vidareutveckla dessa.

"Vi är mycket glada över att vi har lyckats rekrytera Johnny Moraeus till minPension. Med sin bakgrund och erfarenhet kommer han kunna bidra till att ytterligare vidareutveckla den intern styrningen och kontrollen, till exempel när det gäller informationssäkerheten och dataskyddet", säger Anders Lundström, vd för minPension i ett pressmeddelande från igår.

Johnny Moraeus har bakgrund och erfarenhet av IT i kombination med intern styrning och kontroll från finansbranschen. Han kommer närmast från Swedbank och har tidigare även arbetat på SEB. Han har även varit verksam inom IT-branschen där han också har haft olika chefsbefattningar.

"Det ska bli roligt att få vara med och vidareutveckla minPension inom risk- och complianceområdena. Än mer intressant blir jobbet eftersom jag anser att minPensions uppdrag att informera medborgarna om deras pension är och förblir en av de viktigaste samhällsuppgifterna. Att pensionsfrågorna är i starkt fokus framgår inte minst av de senaste årens intensiva mediedebatt", säger Johnny Moraeus i samma pressmeddelande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561