NYHETSARKIVET
10 nov 2021 12:22
Säkra rekryterar Insuresecs Lina Erenvidh som ny COO på Säkra
Lina Erenvidh blir ny COO inom Säkra Spar. Det är ett led i koncernens fortsatta förflyttning inom compliance-området.

Hon kommer att verka som en sammanhållande länk mellan affärsverksamheten och compliance-funktionen.

I rollen kommer hon att arbeta med regelefterlevnad, projektledning och verksamhetsutveckling i syfte att säkerställa enhetliga rutiner och processer inom koncernen.
Lina Erenvidh har en gedigen branscherfarenhet och kommer närmast från positionen som operativ chef vid branschreglerings- och licensieringsorganet InsureSec.

Hon har tidigare även en bakgrund inom Finansinspektionen.

"Regelefterlevnad, transparens och kundnytta är grundpelare inom Säkrakoncernen och områden där vi ska ligga i framkant. Lina har en ovärderlig kompetens och erfarenhet inom dessa delar och kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott till organisationen", säger Eva Pantzar Waage, vd och koncernchef vid Säkra, i ett pressmeddelande från i går.

"Jag har med stort intresse följt den resa Säkra har påbörjat och det är en oerhört spännande tidpunkt att få möjligheten att bli en del av teamet. Det ska bli roligt att få vara med och driva utvecklingsarbetet och arbeta med frågor som ligger mig varmt om hjärtat", säger Lina Erenvidh.

Hon tillträder tjänsten omgående.

Så sent som i september valde Insuresecs vd Jenny Nilsson att lämna jobbet för att istället gå till Max Matthiessen.

Så nu behöver styrelsen rekrytera både vd och COO.

Som vi berättat tidigare har styrelseledamoten i Insuresec, Lena Schelin, tagit på sig uppdraget att vara tf vd fram till dess att man hittat lämplig ersättare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561