NYHETSARKIVET
11 nov 2021 13:01
Premiesänkningar väntar för tiotaggare med frilagd premie
Alectas beslut att reducera sina premier för 2022 kommer att bli kännbart för tiotaggarna. Vissa som använder sig av systemet med frilagd premie kan komma att drabbas av 30-procentiga minskningar av de premier som går in till deras tiotaggarlösningar.

Det var ett tag sedan det här problemet kom i öppen dager. Alecta har nämligen under de senaste tio åren höjt sina premier för de förmånsbestämda pensionerna.

Detta för att kompensera för fallande räntor och stigande medellivslängd. Men nu har man tillräckligt med konsolideringskapital och kan därför kosta på sig att sänka företagens premier för ITP 2.

Eftersom Alectapremien speglas i avsättningarna till de premiebestämda 10-taggarlösningarna, kommer det att bli kraftiga sänkningar av tjänstepensionspremierna för tiotaggare.

De som har tiotaggarlösningar som tecknats för länge sedan, 10 år eller mer, kommer att få mindre nedjusteringar, men de som kommit till på senare tid får slicka i sig sänkningar på uppemot 30 procent.

Enligt Alecta kommer snittet för samtliga att landa på 16 procents sänkningar.

Boven i dramat är systemet med frilagd premie där premien ska följa Alectas premiesättning.

För företag som frångått det systemet och istället infört premietrappor så kommer de anställda inte att drabbas. Men det är långt ifrån alla företag som bytt från frilagd premie till premietrappor och deras anställda kommer definitivt att bli sura. Säkert kommer de även att önska sig att Alecta räknar frma en "oreducerad frilagd premie", något som Alecta säkert inte har lust att göra.

Sura torde även förmedlarna bli eftersom premievolymerna faller. För företag som har kvar systemet med frilagd premie har dock anledning att jubla. I och med att Alecta nu delar med sig av överskotten kommer pensionskostnaden att falla rejält, något som i förlängningen torde göra ägarna glada eftersom resultaten då förbättras, allt annat lika.

Det bör dock nämnas att företagen inte alltid är jätteglada när Alecta sänker deras kostnader för pensioner. I alla fall inte ledningarna och deras högst avlönade anställda. De får ju se sina avsättningar till de egna tiotaggarlösningarna gå ned, något som slår mot deras egna pensionslösningar. Men externa ägare bör kunna gnugga händerna åt den förväntade kostnadsbesparingen.

Ska man sedan vara lite noga kan man säga att tiotaggarna under de senaste åren inte påverkats av att Alecta behövt stärka reserverna genom att höja premierna. Det har inneburit höjda frilagda premier för tiotaggarna och de kan sägas ha fått "för höga" premier under Alectas buffrande av kapital.

Det finns ytterligare ett problem för tiotaggarna som har att göra med det nya inkomstbasbeloppet.

Så sent som i november beslutade regeringen att det kommer att hamna på 71 000 kr jämnt för 2022.

Det innebär en höjning med 4,1 procent från 2021 års inkomstbasbelopp på 68 200 kr. Det gör att taket för de 7,5 inkomstbasbeloppen för ITP kryper uppåt och minskar den del som avsätts till tiotaggarpremierna. En olycka kommer sällan ensam...

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561