NYHETSARKIVET
11 nov 2021 13:00
Även riskförsäkringarna rabatteras till följd av den höga konsolideringen
Alectas finansiella ställning innebär att Alecta kan fortsätta med premiereduktioner för riskförsäkringar under 2022.

Styrelsen fattade beslut om premiereduktion för sjukförsäkring med 90 procent samt för premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet med 70 procent.

Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL lämnas dock oförändrad på 26 kronor per månad och anställd.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561