NYHETSARKIVET
11 nov 2021 13:07
Alecta sänker premierna för ITP 2 - efter mer än tio år av höjningar
I samband med dagens kommunikation om värdesäkring, har Alecta beslutat att lämna premierabatter till företagen för förmånsbestämd ålders- och familjepension, något som definitivt kommer att röra om på marknaden för tjänstepensioner och då framför allt för tiotaggare.

Alecta har sedan 2011 höjt premierna i ITP 2, senast i mars 2020. Nu kommer dock något som kan vara en vändpunkt. Premiehöjningarna har gällt vid nyteckning och förmånsökningar och har tillsammans med god avkastning stärkt Alectas finansiella ställning påtagligt.

"Det är mycket glädjande att vår strävan att långsiktigt stärka Alectas finansiella ställning varit framgångsrik. Alectas konsolideringsnivå uppgick den 30 september till 169 procent och överstiger därmed med marginalnivån 150 procent som enligt Alectas konsolideringspolicy krävs för att kunna ge premiereduktioner", säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta, i ett pressmeddelande.

Till följd av Alectas starka finansiella ställning har styrelsen, i enlighet med Alectas konsolideringspolicy, fattat beslut om att införa en premiereduktion för år 2022 med 30 procent för förmånsbestämd ålders- och familjepension.

Premiereduktionen beräknas i förhållande till nu gällande premienivå. Det innebär att premiereduktionen blir lägre för de försäkringar som tecknats på äldre lägre premienivåer än de som gäller idag. Bedömningen är att premien för ett genomsnittligt kundföretag kommer minska med cirka 16 procent till följd av premiereduktionen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561