NYHETSARKIVET
11 nov 2021 13:00
Alecta värdesäkrar de förmånsbestämda pensionerna med 2,51 procent
Alectas styrelse har beslutat att värdesäkra förmånsbestämda pensioner med 2,51 procent, att införa en premiereduktion för förmånsbestämd ålders- och familjepension med 30 procent i förhållande till nu gällande premienivå, samt att fortsätta ge premiereduktioner för riskförsäkringar.

Totalt handlar det om att 7,7 miljarder kr går tillbaka till ITP-företagen.

Alecta har höjt pensionsutbetalningarna i takt med inflationen sedan ITP-planens tillkomst 1960. För 2022 har Alectas styrelse beslutat höja de förmånsbestämda pensionerna med 2,51 procent, motsvarande inflationen, det senaste året. 

Höjningen berör de omkring 1,6 miljoner kunder hos Alecta som omfattas av tjänstepensionen ITP 2.

Beslutet gäller pensioner under utbetalning samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561