NYHETSARKIVET
12 nov 2021 12:42
Uppsagda skatteavtalet - Portugal bjuder på skatten för svenskar
Från och med årsskiftet kommer skatteavtalet mellan Sverige och Portugal att vara uppsagt. Det innebär att det inte längre finns något skydd mot dubbelbeskattning mellan länderna.

Det läge som nu kommer betyder att det inte är bosättningsstaten som ensamt bestämmer skatten, utan att Sverige nu kan ta källskatt på utbetalningar som skickas från Sverige till Portugal. Skatten blir då så kallad SINK-skatt och tas ut med 25 procent.

Efter påtryckningar från bland annat Sverige införde Portugal en egen skatt på 10 procent på privata tjänstepensioner, i syfte att i någon mån få Sverige att inte gå vidare med planerna att säga upp avtalet.

Den ändringen var dock inte tillräcklig för Sverige, varför man sa upp skatteavtalet, något som riksdagen senare beslutade om.

Men nu visar det sig att Portugal inte tänker ta ut skatten på svenska tjänstepensioner som belagts med svensk Sink-skatt.

Så för svenskar som väljer att flytta ut från Sverige så kommer den totala skatten på utbetalningar att stanna vid 25 procent, inte 35 procent som det var meningen att det skulle bli.

Det gör att Portugal fortfarande är ett av de bästa länderna att flytta till för svenskar som vill hålla nere skatten och samtidigt leva billigt. Prisnivån i Portugal ligger långt under vad som gäller i Sverige.

- Antalet länder som erbjuder en gynnsam skattesituation minskar i och med att reglerna ändras. Portugal framstår, trots det uppsagda skatteavtalet, som ett av de mest attraktiva länderna för svenskar som både vill ha ett fint klimat och en bra skattesituation när det gäller privat svensk tjänstepension, säger Göran Andersson, vd för konsultföretaget Sparsam Skatt, till Pensionsnyheterna.

Frankrike ligger fortfarande bra till och erbjuder skatter som är lägre i normala inkomstlägen, men både Spanien och Italien har högre skatter.

Och Göran Andersson konstaterar att intresset för att flytta till Portugal finns kvar.

- Vi var oroliga för att allt skulle stanna av i och med att det blev svårt att resa men intresset har fortsatt, även om det av naturliga skäl blev mindre under restriktionerna, säger Göran Andersson.

Han säger vidare att Sverige står ut i ett internationellt perspektiv genom förhållandevis höga skatter.

- Det är nog bara Slovenien, Belgien och Danmark som kan ha högre skattenivåer än Sverige, säger han.

För de riktigt skattesnåla finns Malta, där det fortfarande går att komma undan med 15 procents skatt på tjänstepensioner, som tas ut av Malta.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561