NYHETSARKIVET
12 nov 2021 12:44
Så hanterar SPP värdesäkringen av de förmånsbestämda pensionerna
Igår berättade vi att Alecta, som vanligt, valt att värdesäkra såväl pensioner under utbetalning som fribrev.

Även SPP, som har en skrälldus med olika avtal under sin hatt, har beslutat att göra likadant, om än med viss selektivitet.

Det betyder att Frivillig ITP, Frivillig BTP, Frivillig FTP, ITP-P, BTP, PTP, K06 Bil G, PPA 07 och SPPs Utlandsförsäkring räknas upp med 2,51 procent för år 2022.

SPP skriver att man enligt försäkringsvillkoren bara kan höja pensionerna om skillnaden mellan försäkringskapital och SPPs förväntade åtaganden i form av pensionsutbetalningar överstiger 7 procent.

Det gör att det blir lite olika i de olika avtalen och innebär att pensionstilläggen för försäkringsbranschens FTP kommer räknas upp med 0,70 procent. För PTP, ITP-P, K06 Bil G, PPA 07 kommer även en uppräkning av intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev, att göras med 2,51 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561