NYHETSARKIVET
12 nov 2021 12:46
Prispiskan viner lite - Robur sänker avgiften på tio fonder
Swedbank Robur fastställde i slutet av oktober beslutet att sänka förvaltningsavgiften på ytterligare 10 fonder, vilket innebär en avgiftssänkning för respektive fond på mellan 0,1- 0,3 procentenheter.

Banken skriver i ett pressmeddelande i dag att "sänkningen är ett resultat av det kontinuerliga arbetet med att se över och säkerställa ett relevant och attraktivt produkterbjudande, samt i linje med fondbolagets affärsstrategi som bygger på enkelhet, innovation och hållbarhet".

Syftet med avgiftssänkningen är också att fortsätta bygga vidare på en transparent, logisk och enkel avgiftsmodell.

"Vi är måna om att erbjuda våra sparare produkter som ligger väl till i marknaden prismässigt, och ser därför kontinuerligt över våra fonders avgiftsnivåer för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga. Här utgår vi från bland annat produktegenskaper och kundens förväntansbild, samt att det är en prisbild som är hållbar över tid. Vi har de senaste två åren gjort 12 avgiftssänkningar och tar nu nästa steg och genomför ytterligare 10, vilket påverkar över en halv miljon sparare positivt", säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Nu handlar det inte om några enorma förändringar utan justeringar på 0,1-0,3 procent.

Prissänkningen, som gäller från och med den 16 november, berör till exempel Roburs fonder Bas 25, Bas 50 och Bas 75. Räntefonderna kort, respektive flexibel, får halverade avgifter, och går från 0,4 till 0,2 procent.

Det finns dock flera fonder kvar som, efter sänkningarna, har avgifter som överstiger en procent, till exempel Selection 75 som sänks från 1,4 procent till 1,2 procent.

Det ska bli intressant att se hur krypcasinot på fondmarknaden fortgår. Robur har 1 678 miljarder kr under förvaltning och varje tiondel som avgifterna sänks, slår naturligtvis mot resultatet, allt annat lika.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561