NYHETSARKIVET
15 nov 2021 12:52
Pensionsmyndigheten: Pensionerna är tillräckliga
Den allmänna pensionen (inkomstpensionen) är otillräcklig, men tillsammans med tjänstepensionen blir den totala pensionen tillräcklig. Det är Pensionsmyndighetens slutsats i den första rapporten i en serie rapporter kring temat "Är pensionerna tillräckliga".

Rapporten visar att kompensationsgraden för allmän pension blir lägre och lägre. För dem som pensionerade sig 2019 låg den i genomsnitt under målet på 60 procent. För den som är född 1975 och börjar arbeta heltid vid 23 års ålder fram till 65 års ålder beräknas typfallet få en kompensationsgrad i allmän pension på endast 45 procent.

Men om pensionsuttagen istället startar vid riktåldern blir kompensationsgraden 54 procent från allmän pension och med tjänstepension inräknad blir den totala pensionen 73 procent av slutlönen. Slutlönen beräknas som ett genomsnitt av lönen för de närmaste fem åren före pension.

- Vad som är en tillräcklig pension är en värderingsfråga som det inte finns ett objektivt svar på. Politikerna har satt som mål att kompensationsgraden från allmän pension bör ligga på 60 procent. Det målet nås inte då den återstående livslängden vid 65 års ålder har ökat med cirka tre år sedan pensionsreformen antogs 1994 och den genomsnittliga pensionsåldern inte har följt med ökningen i medellivslängd. Den skattereduktion för allmän pensionsavgift som infördes i början av 2000-talet har också medfört en sänkning av kompensationsgraden, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Rapporten visar också att 15 procent eller 300 000 pensionärer ligger under gränsen för relativ låg ekonomisk standard. Det definieras som att de har en inkomst som är mindre än 60 procent av medianvärdet för hela landet.

Grundskyddet i allmänna pensionen ligger ungefär på nivån för låg ekonomisk standard. 1,5 procent av Sveriges pensionärer betecknas som materiellt fattiga. Det betyder att de inte har råd att klara vissa definierade inköp. För denna grupp är inte pensionen tillräcklig, men Pensionsmyndigheten konstaterar att Sverige har den lägsta andelen fattiga pensionärer bland EU-länderna.

De som startade sina pensionsuttag 2019 hade i genomsnitt en samlad kompensationsgrad på 78 procent för män och 76 procent för kvinnor i relation till slutlön. Men Pensionsmyndigheten konstaterar att många av dessa nyblivna pensionärer har en tjänstepension som de tar ut över fem eller tio år och när tjänstepensionen är slut, så faller deras pensionsinkomst markant.

/ Ola Hellblom

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561