NYHETSARKIVET
15 nov 2021 12:46
Allras advokater ger sig inte – hävdar jäv och anser att Shekarabi kväljt dom
Som bekant har Högsta Domstolen ännu inte bestämt sig för om man ska lämna prövningstillstånd till hovrättens fällande dom eller inte.

Nu har Allrasidans advokater Marcus Johansson hittat ytterligare en grund för att prövningstillstånd ska beviljas.

Advokaterna har hittat en misstänkt jävssituation som bygger på att hovrätten varit i kontakt med Finansdepartementet under rättegången och skriver:

"Uppgifterna är bl.a. att representanter för Finansdepartementet under målet i hovrätten ska ha tagit direkta personliga kontakter med hovrättens ledamöter i målet i syfte att påverka hovrättens dom i det aktuella målet."

Hovrätten funderade ju även över att låta den tidigare tjänstemannen vid Finansdepartementet, Lars Gavelin, att vara med som domare i hovrättens sits, något som aldrig skedde eftersom Allrasidan protesterade högljutt mot att få in en expert med särskilt förordnande bland domarna.

De kontakter som man från domstolen haft med Finansdepartementet har inte redovisats och det anser advokat Malmberg kan ha fått effekten att Allra inte fått en rättvis dom.

"I ljuset av de nya uppgifterna innebär de ovan beskrivna omständigheterna att det föreligger sådana omständigheter som är ägnade att, för en objektiv betraktare i Allras och de tilltalades position, rubba förtroendet till hovrättens opartiskhet och oberoende i målet (jäv). Det är också en ytterligare omständighet som ger vid handen att de tilltalade och Allra inte erhållit en rättvis rättegång."

Advokaterna har också samlat på olika uttalanden i medier från regeringsföreträdare som uttalat att man anser att det Allra gjort varit ”fördjävligt”, något som Finansminister Magdalena Andersson sagt till SVT.
Ytterligare kommentarer i media från Per Bolund, Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi läggs till listan och får enligt Malmberg effekten att Allra inte fått en rättvis rättegång.

Ardalan Shekarabi, som uttalade sig negativt om tingsrättens friande dom i SvD, har enligt Malmberg kväljt tingsrättens dom efter följande uttalande:

"Alla fyra åtalade i Allrarättegången frias. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger att det är ett misslyckande för den svenska staten och kallar det ’ett svek mot medborgarna’."

Shekarabi har senare på Twitter lagt till att "staten får inte misslyckas igen."

Advokaterna skriver:

"Samtliga dessa uttalanden var ägnade att påverka domstolarna i målet på ett sätt som kan innebära en kränkning av rätten till en rättvis rättegång", skriver Carl Johan Malmberg och Marcus Johansson kräver att Högsta Domstolen ska bevilja prövningstillstånd och undanröja Hovrättens dom och skriver


”Då det inte är uppenbart att det nu åberopade jävet saknat betydelse för utgången föreligger grund för resning och därmed synnerliga skäl för prövningstillstånd (54 kap. 10 § första stycket 2 och 58 kap. 2 § första stycket 2 rättegångsbalken). Hovrättens dom ska även på samma grund undanröjas.”


Återstår att se hur Högsta Domstolen ser på de "uppgifter" som advokaterna hittat men där man inte nämnder några källor till dessa.

Fotnot: Med det svenska begreppet kvälja dom menas att man klandrar ett domslut från en domstol. Före 1948 var det i Sverige kriminaliserat att kvälja en dom då det infördes ett förbud mot det i 1614 års rättegångsordning med böter som påföljd. Wikipedia.


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561