NYHETSARKIVET
15 nov 2021 12:47
Dimman lättar kring nya Fondtorgsnämnden
Nu har regeringen satt med foten i fråga om den nya Fondtorgsnämnden som ska öppna i Bortkyrka.

Fondtorgsutredningen ska till i december ta fram lämpliga kvalifikationskriterier för dem som ska tjänstgöra i nämnden.

Den ska administrativt sortera under Pensionsmyndigheten som ska se till att tillsätta och avlöna en kanslichef och administrativ personal och betala hyran för lokalen i Botkyrka.

Fondtorgsnämnden ska vara oberoende i sina beslut om fondupphandlingsunderlagen. De kommer inte heller att styras av det regleringsbrev som gäller för Pensionsmyndigheten och som utfärdas av regeringen.

Fondtorgsnämnden ska heller inte arbeta med något statligt anslag, utan finansieras via avgifter som tas ut av de fonder/fondbolag som finns på fondtorget.

Poängen med den här lite speciella uppdelningen mellan Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden är att det inte ska vara möjligt för regeringen och politiken att lägga sig i nämndens beslut, till exempel när det gäller vilka fonder man väljer att samarbeta med.

Nämnden ska bara arbeta i spararnas intresse och hur man sköter det uppdraget ska inte staten lägga sig i.

Åtminstone är det så Pensionsnyheterna tolkar uppdraget just nu, när dimman verkar ha lättat något.

Rent praktiskt ska Fondtorgsnämnden i juni börja jobba i de lokaler som Pensionsmyndigheten nu ska fixa i Botkyrka.

Och regeringen vill ha information om hur arbetet går löpande och vill att Pensionsmyndigheten redovisar uppdraget om myndighetsbildningen till Regeringskansliet senast den 30 juni 2022.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561