NYHETSARKIVET
15 nov 2021 12:48
ISF ska undersöka effekterna av Alliansens skärpningar av sjukförsäkringen
Regeringen har beställt en kartläggning av effekterna av de skärpta reglerna för förtidspensioner som infördes 2008, under den dåvarande Alliansregeringen.

Beställare är socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) som vill veta vilka effekter som de tuffare reglerna fått på individnivå.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får nu i uppdrag att kartlägga förändringar i författningar, rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga styrning sedan den 1 juli 2008 gällande sjukpenning och rehabiliteringspenning samt sjukpenninggrundande inkomst.

I uppdraget ingår att kartlägga vilka konsekvenser som dessa förändringar har lett till för enskilda försäkrade med avseende på sysselsättnings- och försörjningssituation.

I uppdraget ingår dessutom att kartlägga konsekvenserna för enskilda försäkrade av avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen samt hur förändringarna påverkat försäkrades rätt till sjukpenninggrundad inkomst.

Uppdraget ska redovisas till socialdepartementet senast den första november 2023.

Det meddelar regeringen i dag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561