NYHETSARKIVET
15 nov 2021 12:30
Ursäkt till advokat Björn Wendleby
”Pensionsnyheterna har den 2 november 2018 i artikeln "Adjutanten som hjälpte Allra och Cerberus att leva efter reglerna" samt den 22 juli 2021 i artikeln "Pensionsnyheterna: Alla de som hjälpte Allra – är de fria från skuld?" utpekat advokaten Björn Wendleby som brottslig eller klandervärd i sin yrkesutövning.

Advokat Björn Wendleby har redovisat att han enbart ägnat sig åt sedvanlig rådgivning och har under inga omständigheter medverkat till eller varit medveten om den brottslighet som flertalet företrädare för Allra dömts för.

Mot ovan bakgrund vill Pensionsnyheterna härmed uppriktigt beklaga och be om ursäkt såväl för att advokat Björn Wendleby felaktigt utpekats på detta sätt som för den skada detta har medfört för honom."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561