NYHETSARKIVET
11 mar 2022 14:53
Pensionsnyheterna: Finansieringen via arbetsgivaravgifterna är väl också bidrag?
Håkan Svärdman och Shoka Åhrman gör rätt som försöker hålla ihop pensionssystemet och inte belasta det med lappning och lagning till vissa grupper med inkomstpensionstillägg och det kommande garantitillägget.

Författarna menar att det inte behövs med den modell de föreslår.

Pensionsnyheterna undrar bara en sak. Om vi förstår tankarna rätt så vill de båda finansiera med hjälp av arbetsgivaravgifterna över taket som idag är en ren skatt.

Det skulle skapa en tydligare bild av vilka pengar som går till pensionssystemet och vad som är skatt. Men i dagsläget är ju det en skatteintäkt som används till annan verksamhet i staten.

Vad ska man då dra ned på om staten ska bidra till pensionssystemet med 10-15 miljarder kr om året, genom att avstå skatteintäkten som kommer från avgifter över taket? Försvaret, polisen, flyktingmottagande eller domstolarna?

Om man bara tar bort de pengarna och konverterar dem till höjda pensionsrätter kan väl det ses som ett "bidrag" från staten till pensionärerna?
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561