NYHETSARKIVET
11 mar 2022 15:00
Hur går det med ersättningar från socialförsäkringar i kristider?
Regeringen ger nu Försäkringskassan i uppdrag att säkerställa att utbetalningar från socialförsäkringen fungerar även i händelse av krig och krigsfara.

Uppdraget lämnas mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och som en del i arbetet med att stärka det civila försvaret.

"Regeringen fortsätter att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige. Nu säkerställer vi beredskapen så att pensioner och vår sjukförsäkring ska fungera smidigt vid ett förändrat läge", säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i en artikel på regeringens hemsida.

Försäkringskassan betalar ut ett stort antal förmåner inom socialförsäkringen och är utbetalande myndighet även för Pensionsmyndigheten.

Varje år betalas ca 600 miljarder kronor ut. Många människor är beroende av utbetalningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för sin försörjning.

Försäkringskassan ska inom ramen för uppdraget analysera och redovisa hur utbetalningar från socialförsäkringen kan säkerställas i händelse av krig och krigsfara. I uppdraget ska Försäkringskassan samverka med Pensionsmyndigheten, övriga relevanta myndigheter och andra aktörer i den utsträckning som uppdraget kräver.


Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2022 och slutredovisas senast den 1 november 2022.

Det meddelade regeringen igår den 10 mars.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561