NYHETSARKIVET
14 mar 2022 14:00
Missnöjd Falcon Funds-sparare stämmer staten
Daniel Edencrona var en av 7 000 fondsparare som fick sitt dåvarande sparande i premiepensionssystemet flyttat till fonden Falcon Funds Aggressive i september 2014.

Flytten skedde med en förfalskad fondfbytesblankett och utan hans vetskap eller medgivande. Daniel Edencrona har med hjälp av Centrum för rättvisa stämt staten vid Stockholms tingsrätt för att staten inte hade tillräckliga säkerhetsrutiner för att skydda hans sparande.

- Jag gör inte det här för någon egen vinning. Jag stämmer bara staten på ett ideellt skadestånd på 20 000 kr. Det viktiga för mig är att ett sådant här bedrägeri inte ska kunna ske igen och att andra sparare som också drabbats ska få upprättelse. Nu är dessa skurkar dömda till fängelse, men staten har också ett ansvar för att detta miljardbedrägeri kunde genomföras, säger Daniel Edencrona.

Han har tagit hjälp av Centrum för rättvisa, vars jurister kommer att driva frågan om statens ansvar. Stämningsansökan lämnades in till tingsrätten i morse.

-Staten har enligt europakonventionen ett ansvar för att skydda enskild egendom. Staten har enligt vår stämningsansökan brustit i denna omsorgsplikt och har inte uppfyllt sitt ansvar. Bedragarna kunde enkelt förfalska fondbytesblanketter och flytta många fondsparares pengar till sina egna fonder, utan dessa sparares samtycke och utan att det upptäcktes av Pensionsmyndigheten. Det står därför klart att det saknades tillräckliga säkerhetsrutiner i premiepensionssystemet och det är ytterst statens ansvar, eftersom staten har satt upp systemet och premiepensionen är ett obligatoriskt sparande, säger juristen Paula Röttorp på Centrum för rättvisa.

Att staten blir stämd först nu, nästan åtta år efter att bedrägerierna genomfördes har många orsaker. Dels har brottmålen mot huvudmännen bakom Falcon Funds tagit tid, dels är det fortfarande oklart hur mycket av pengarna som kommer att kunna återfås.

-Det har också varit ett omfattande arbete att sätta sig in alla turer av bedrägerier och vilket ansvar staten egentligen har, men nu har vi landat i denna stämningsansökan, där vi anser att våra yrkanden är starka. Skulle vi vinna i tingsrätten kommer staten säkert att överklaga till nästa instans, så denna rättsprocess kommer sannolikt att pågå i flera år, säger Paula Röttorp.

Justitiekanslern väntas svara på stämningen inom någon månad och sedan ska tingsrätten fastställa en plan för huvudförhandling, som väntas ske tidigast under senhösten i år.

Fotnot: Centrum för rättvisa är en insamlingsstiftelse som förlitar sig på gåvor och bidrag från enskilda. Stiftelsen inte emot bidrag från staten eller kommunerna. Inte heller tar stiftelsen emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Urvalet av fall är skiljt från insamlingsverksamheten. Det betyder att man inte kan betala stiftelsen för att denna ska engagera sig i ett visst fall. Stiftelsen tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med stiftelsens ändamål och/eller i övrigt kan äventyra stiftelsens oberoende.

Centrum för rättvisa samlade in ca 12,1 miljoner kronor 2020.

Det läser Pensionsnyheterna på stiftelsens hemsida.

Ola Hellblom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561