NYHETSARKIVET
14 mar 2022 13:42
AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying
AP7 har, tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board, tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying.

Syftet är bland annat att se till att den klimatlobbying som sker görs med utgångspunkt i att man inte agerar i strid med 1,5-gradersmålet för den globala temperaturökningen.

Initiativet tillkommer eftersom man förefaller vara besviken på hur lobbyorganisationerna agerat, när det kommit olika förslag för att minska klimatriskerna.

"Efter att Parisavtalet antogs 2015, lades en rad meningsfulla lagförslag fram men som har dragits tillbaka eller blivit urvattnade på grund av ett väldigt effektivt motstånd från vissa internationella näringslivsorganisationer. Även om företagen själva har ett gott klimatarbete medverkar de till att bromsa klimatåtgärder genom medlemskap i vissa lobbyorganisationer. Vi hade haft bättre verktyg för att hantera klimatkrisen om inte näringslivsorganisationer lobbat mot regler och klimatlagar", säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7, i ett pressmeddelande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561