NYHETSARKIVET
14 mar 2022 13:44
Svensk Försäkring dissar det nya garantitillägget
Svensk Försäkring dissar det nya garantitillägget som regeringen presenterade i form av en promemoria den 24 februari.

Garantitillägget har varit en hjärtefråga för Vänsterpartiet, som hade det som krav för att stödja Magdalena Anderssons kandidatur i statsministeromröstningen.

Förslaget innebär att garantipensionärer ska kunna få uppemot 1 000 kr mer i månaden via ett nytt bostadstillägg utan koppling till bostadskostnader och som då skulle bli till ett tredje bostadstillägg.

Det nya tillägget berör en halv miljon pensionärer och är tänkt att betalas ut första gången i augusti 2022.

Svensk Försäkring gör tummen ned för förslaget och menar att tillägget riskerar att urholka förtroendet för pensionssystemet hos medborgarna.

"De senaste årens lappande och lagande i pensionssystemet för oss allt längre ifrån ett finansiellt och politiskt stabilt system samtidigt som det blir alltmer komplext. Det riskerar att på sikt att urholka förtroendet för pensionssystemet hos medborgarna", skriver Svensk Försäkrings seniorekonom Eva Erlandsson i en kommentar från organisationen.

Hon påpekar att pensionssystemet är ett långsiktigt kontrakt mellan staten och enskilda individer och att förslaget nu äventyrar "viktiga principer i systemet".

Det handlar då om att 90-talets pensionsreform innebar att systemet skulle vara finansiellt och politiskt stabilt. Det var en förutsättning för att systemet skulle kunna upprätthållas över tid och ha medborgarnas förtroende, påpekar hon och ondgör sig över att förslaget kommit till på initiativ av (S), (V) och (MP) utan att Pensionsgruppen fått vara med.

"Förslaget om garantitillägg i bostadstillägget har förhandlats fram helt utanför pensionsgruppen. Det är ett stort problem. Pensionsgruppens betydelse när det kommer till att säkra ett långsiktigt politiskt och finansiellt stabilt pensionssystem är centralt för att upprätthålla medborgarnas förtroende", säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, i ett pressmeddelande.

Svensk Försäkring oroas också av de marginaleffekter som det nya tillägget kommer att innebära och skriver:

"Målgruppen för bidraget är, trots benämningen, delvis en annan än den som i dag får någon av de nuvarande bostadstilläggsförmånerna. För att minska marginaleffekterna trappas garantitillägget av innan inkomstpensionstillägget börjar trappas av.
Trots det kan vissa individer drabbas av marginaleffekter på över 100 procent. Bidragsdelarna inom pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg, konsumtionsstöd, inkomstpensionstillägg, garantitillägg) gör sammantaget att pensionssystemet framstår som alltmer komplicerat och icke-transparent."

Konstruktionen kommer att göra att allt färre kommer att förstå sin pension och på förhand kunna avgöra hur den beräknas, enligt Svensk Försäkring.

"Det är viktigt att medborgare förstår sin pension och hur de kan påverka den. Komplexiteten i förslaget och hur det angränsar till övriga bidrag inom pensionssystemet gör det mycket svårt för en enskild individ att på förhand skaffa sig kunskap om huruvida ytterligare arbete lönar sig eller inte när det kommer till pensionens storlek", avslutar Eva Erlandsson sin kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561