NYHETSARKIVET
14 mar 2022 13:43
Sveriges kvinnolobby ifrågasätter regeringens metoder för höjda pensioner
Sveriges kvinnolobby, representerade av generalsekreterare Clara Berglund och Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad Sveriges kvinnolobby, ifrågasätter de förslag som två socialdemokratiska statsråd och partisekreteraren Thomas Baudin skröt om på SvD debatt på den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Sveriges kvinnolobby påpekar att de förslag till förbättringar som förs fram inte bidrar till att pensionerna blir mer jämställda. I sitt svar på SvD debatt skriver de:

"Förslaget som socialförsäkringsministern lyfte innebär en kombination av avgiftshöjningar och en regelstyrd så kallas gas där överskottet i pensionssystemet används för att öka utbetalningarna. Det skulle på sikt ge i genomsnitt 12 890 kronor mer per år för kvinnor och 18 078 kronor för män beräknat utifrån 2022 års pensionsnivåer. Männens pensioner skulle höjas med 9,6 procent och kvinnors med 8,4 procent.

En viktig orsak till att höjningen blir större för män är att många fler kvinnor är beroende av garantipensionen som räknas av mot höjningen av inkomstpensionen. Det betyder att kvinnors arbete inte lönar sig i pensionskuvertet på samma sätt som mäns, eftersom den sänkta garantipensionen tar ut den höjda inkomstpensionen. Det är en orimlig konsekvens av en reform som säger sig vilja värna kopplingen mellan inkomst och pension."

De båda påpekar att "kvinnors pensioner är 31 procent lägre än mäns pensioner och Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i Norden. Det duger inte att komma med kortsiktiga nödlösningar som garantitillägg ena dagen för att nästa dag föreslå systemförändringar som ökar skillnaden mellan kvinnors mäns pensioner".

I likhet med flera andra debattörer påpekar författarna att det behövs mer pengar in i systemet, något som (S) också hävdar, men att "systemet måste också göras om i grunden för att säkra rimliga levnadsvillkor för äldre kvinnor och för att utjämna den ekonomiska ojämställdheten."

De påpekar också att undersökningar från SOM-institutet visar att förtroendet för pensionssystemet är lågt bland medborgarna och att detta i hög grad är något som gäller för kvinnor. De avslutar med följande frågor till politikerna:

"Var är förslagen som ska få kvinnor att våga lita på pensionssystemet? Var är förslagen som ser till att kvinnor som arbetat ett helt liv i underbetalda yrken får skäliga pensioner och som samtidigt minskar gapet mellan mäns och kvinnors pensioner?"
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561