NYHETSARKIVET
15 mar 2022 12:30
Tingsrättens beslut om Allra kan påverka UBS-målet
Tingsrättens beslutet om att det är möjligt att pröva frågan om Pensionsmyndighetens stämning i Stockholms tingsrätt i sin helhet kan även få bäring på den stämning som Pensionsmyndigheten lämnat in med skadeståndskrav på fondhotellsbolaget UBS Third party management.

Pensionsmyndigheten vill ju hålla UBS ansvariga för att de inte haft koll på sitt fondhotell och inte reagerat på vad som hänt på hotellrummen där fondhotellsgästerna bott.

Där har UBS hävdat att de brister som Pensionsmyndigheten anfört när det gäller fondhotellets ansvar, inte ska prövas mot avtalet med Pensionsmyndigheten.

Detta eftersom de påtalade problemen inte ryms i avtalet.

Om det handlar om brister i förvaltningen så är det en fråga som tillsynsmyndigheter och domstolar i Luxemburg ska prövas, har UBS via sina advokater framfört.

Men om nu tingsrätten tycker att prorogationsklausulen kan innefatta mer än vad som exakt står i avtalet med Pensionsmyndigheten och då även externa parter, kan det innebära att UBS också måste ta hela sin fajt med myndigheten i Stockholms Tingsrätt.

Men, det bör påpekas att det är en snabb killgissning från Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561