NYHETSARKIVET
15 mar 2022 12:29
SEB ska ta tempen på svenskarnas sparbeteende
SEB lanserar nu en ny undersökning, Sparkollen, som kvartalsvis kommer att följa hushållens månadssparande och förändringar i deras sparbeteende.

Förutom att mäta hur mycket hushållen sparar per månad, kommer Sparkollen även att titta på vilka sparformer hushållen väljer samt följa deras konsumtionsbeteende och inkomstutveckling.

SEB har i mer än 25 år publicerat Sparbarometern, som följer hushållens ackumulerade förmögenhets- och skuldutveckling kvartalsvis.

Den bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån, vilket gör att publicering sker först två månader efter kvartalets slut när all data inkommit och sammanställts.

Den nya undersökningen Sparkollen blir ett komplement till Sparbarometern som djupdyker i hushållens sparande och ger en mer detaljerad och aktuell bild av utvecklingen. Sparkollen genomförs som en kvartalsvis enkät med 2 000 intervjuer och kommer att publiceras direkt efter kvartalets slut.

"Vad som händer i hushållens plånböcker och i deras sparande är en väldigt bra spegling av utvecklingen i samhället och ekonomin i stort, och fångar allt från en förändrad konjunktur och bostadsmarknad till kriser och stora omvärldshändelser. Vi vill med vår nya undersökning fördjupa kunskapen om hushållens sparande och bredda vår analys, vilket vi tror att både vi, våra kunder och samhället i stort kan dra nytta av", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Den första Sparkollen släpps den 6 april, kl. 08:30, meddelar SEB i ett pressmeddelande i dag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561